črpalke

Različne vrst črpalk in njihovi različni nameni uporabnosti

Posted by

Črpalke so uporabljali že v starih časih, črpalke so znali uporabljati že Rimljani in Grki, da bi si olajšali vsakodnevno življenje. Z leti so se črpalke izpolnjevale, njihov razvoj in uporabnost pa je postajala vse boljša in boljša. Prav tako pa je potreba po njih postala zelo velika, saj olajšajo gradnjo, pretok vode, črpanje različnih snovi in podobno.

Kaj je črpalka ? 

Črpalka je delovni stroj, ki se deli na dve zelo veliki skupini, ki pa sta volumenska oziroma izvirna in turbinska oziroma pretočna črpalka. Volumenske črpalke se lahko delijo na rotacijske, membranske in batne črpalke. Batne črpalke so najbolj pomembne in celo  ene izmed najbolj uporabljenih črpalk v industriji. 

Črpalke se uporablja na različnih področjih, izdelane so iz različnih materialov, razlikujejo pa se tudi po velikosti in namenu za katerega je seveda črpalka sploh izdelana.

Vrste različnih črpalk

Ker je potreba po črpalkah bila vse večja in večja so se s časoma razvile različne vrst črpalk. Najbolj poznane in pogosto uporabljene so : batne črpalke, rotacijske črpalke, membranske črpalke, turbinske črpalke ter posebne črpalke. 

Batna črpalka spada v kategorijo energetskih volumenskih strojev. Značilna veličina je spreminjajoč se delovni prostor, ki je posledica premega gibanja bata v valju. Namen stroja je, da se pri nestisljivih snoveh v eni ali več stopnjah povečuje energija, na primer pri vodi, tako da se poveča tlak. Batno črpalko se lahko uporablja za transport olja, cementa, paste, raznih viskoznih fluidnih snovi in podobno.

Membranska črpalka spada v kategorijo energetskih volumenskih strojev. Uporablja se predvsem v pogonski tehniki.

Obstajajo pa tudi posebne vrste črpalk. Take vrste črpalk ni možno uvrstiti v nobeno kategorijo, kot je na primer volumenska ali pa turbinska črpalka. Skupna lastnost takih črpalk z ostalimi črpalkami je ta, da nimajo gibajočih delov, uporabljajo pa ob delovanju nekatere fizikalne lastnosti.