trgovina z orožjem

Prodaja orožja

Posted by

Popularnost različnih vrst orodja nikakor ne upada. Veliko ljudi želi imeti doma orožje zaradi svoje varnosti oziroma, da bi lahko varovali svojo lastnino pred vlomilci in roparji, ki bi želeli njihovo premoženje ukrasti in tako oškodovati lastnika. Na trgu je zato na voljo ogromno različnih ponudnikov, ki prodajajo orožje. Trgovina z orožjem se je v zadnjem času zelo razširila, v Ameriki pa je to nekaj čisto vsakdanjega.

Kako pridobiti orožje oziroma orožno listino?

Če želite kupiti in imeti lastništvo nad katerim kolim orožjem, morate izpolnjevati, kar nekaj pogojev, saj taka stvar zagotovo ni šala. Trgovina z orožjem ima na voljo različne vrste orožja od tistih za lov, pa do tistih, katere so velikokrat uporabljene v kriminalnih dejanjih.

Za posedovanje orožja in nakup morate dopolniti 18 let. Trgovina z orožjem vam orožja nebo prodala pod nobenim pogojem, če ne boste mogli dokazati ustrezne starosti, drugi pogoj je, da ni zadržkov javnega reda, kar pomeni da morate biti nekaznovani in ne imeti policijske kartoteke. Poleg tega morate imeti tudi zelo utemeljen razlog, zakaj bi vi to pištolo sploh radi imeli in jo kupili, pred nakupom morate imeti opravljen tudi zdravniški pregled, na katerem se tudi presodi ali ste mentalno dovolj sposobni za lastništvo orožja. Izpolnjevanje naštetih pogojev preveri upravna enota, pri kateri posameznik odda vlogo za izdajo orožne listine. Prve tri pogoje preveri upravna enota po uradni dolžnosti.

Koliko časa traja, da se  odobri prošnja za nakup orožja?

Kot že omenjeno orožja ne boste dobili kar tako na lepe oči. Izbrana trgovina z orožjem bo preverila ali izpolnjujete vse pogoje pred nakupom.

Celoten postopek od oddaje vloge traja približno tri mesece, kar pa je tudi po zakonu maksimalni rok v katerem morajo biti predložena vsa potrebna dokazila za prodajo in lastništvo orožja. Okvirni strošek celotne procedure od začetka do pridobitve možnosti nabave prvega kosa orožja znaša okrog 350,00 evrov, v to so zajeti stroški upravnih taks, zdravniškega pregleda ter usposabljanja in preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.